kancelaria-komorniczaKOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W RADOMIU

mgr WOJCIECH JERZY POZNAŃSKI


KANCELARIA KOMORNICZA W RADOMIU

ul. Żeromskiego 93, 26-600 Radom

tel: 881 393 393

tel/fax: 48 360 13 63

email: komornik@poznanski.com.pl

Nip: 796-247-03-85

Regon: 145156876


Godziny otwarcia:

pon 8-16
wt-pt 7:30-15:30

Przyjęcia interesantów:

czw 8-15

Kancelaria komornika

Komornik Wojciech Jerzy Poznański prowadzi kancelarię, w ramach której posiada teleinformatyczny, bezpośredni dostęp do następujących baz danych:
  • Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych (chwilowo zawieszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości)
  • Krajowego Rejestru Sądowego
  • Głównego Urzędu Statystycznego
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Bazy PESEL
Powyższe umożliwia niezwłoczne dokonywanie niezbędnych ustaleń w zakresie posiadanego przez dłużników majątku, wpływając na sprawność prowadzonego postępowania egzekucyjnego.