Zwiększenie minimalnej opłaty egzkucyjnej

Od 1 kwietnia 2013 r. ulega podwyższeniu minimalna opłata egzekucyjna stosunkowa z 297,47 do 308,08 zł. Uiszczenie należności do 1 kwietnia skutkuje naliczeniem niższej opłaty egzekucyjnej.